Disclaimer

Week van de Friet verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd raakt of niet meer klopt.

Week van de Friet aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze site.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit te kopiƫren of over te nemen. U dient te vermelden dat de meest actuele informatie te vinden is op www.weekvandefriet.nl. Auteursrechten op afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Week van de Friet of aan haar licentiegevers.

Indien u een link naar de site van Week van de Friet wilt plaatsen op uw eigen site of in enig andere publicatie, dan dit te allen tijde te doen naar de homepage van de Week van de Friet, www.weekvandefriet.nl

Opgemaakt te Veldhoven.