Pootaardappelen weer bijna overal in de grond

Bijna alle boeren hebben de aardappelen weer gepoot. Nu hopen dat Moeder Natuur meewerkt, zodat de boeren voor ons in het najaar weer nieuwe aardappelen kunnen rooien. Van deze aardappelen maken wij vervolgens weer een jaar lang lekkere frietjes. Voor professionele frituurders is het weer tijd geworden om zich te inschrijven als deelnemer aan de Nationale Week van de Friet en na te denken over de activiteiten die ze gaan organiseren. Dit jaar zetten we ons frietje van 1 t/m 9 oktober weer in het zonnetje en maken we er weer een mooi feest van. Kijk voor meer informatie op deze website.